Eng    Rus

Міжнародний інститут соціоніки (МІС)

заснований в 1991 р. як незалежна науково-дослідна організація.
Офіційно зареєстрований як наукова організація в галузі гуманітарних, природничих та технічних наук.

Міжнародний інститут соціоніки є провідною установою в галузі соціоніки (теорії інформаційного метаболізму). Його співробітники виконують науково-дослідні і консультаційні роботи за замовленнями державних і недержавних організацій, підрозділів великих корпорацій (наприклад, РАТ «Газпром»), банків, підприємств і фірм в Росії, Україні, Німеччині та ін. країнах.
Міжнародний інститут соціоніки співробітничає з вищими навчальними закладами та академічними інститутами Російської Академії наук, Національної Академії наук України, інститутами Німеччини, Швейцарії, Великобританії та ін. країн. Співробітники МІС ведуть інтенсивну дослідницьку діяльність, беруть участь у міжнародних конференціях і семінарах, проводять навчальні семінари і бізнес-тренінги, читають лекції. З 1991 г. МІС проводить щорічні міжнародні конференції з соціоніки.

Завдяки роботі МІС, випуску наукових журналів з соціоніки та суміжних дисциплін, проведенню наукових конференцій та публікації наукових праць провідних дослідників в галузі соціоніки, соціоніка набула широкого поширення як наука, методи якої необхідні сучасним фахівцям. Основи соціоніки викладаються в понад 180 університетах Росії, України та країн Прибалтики, курси соціоніки включені в програми підготовки бакалаврів, магістрів і спеціалістів з різних спеціальностей.

Директор інституту - О.В.Букалов, доктор філософії в галузі філософії і психології особи, доктор філософії в галузі соціоніки, головний редактор журналів, що видаються МІС.
До числа керівників відділів і підрозділів МІС входять відомі фахівці з соціоніки: доктора філософії В.Д.Єрмак, О.Б.Карпенко, С.І.Чурюмов, Г.А.Шульман, Г.В.Чикирисова, І.Ю.Литвиненко, Я.О.Дубров.

Основні напрями діяльності МІС:

 1. Розробка прикладних соціонічних і психологічних методик для формування і реорганізації колективів будь-якого профілю.
 2. Розробка і використання методик менеджменту в колективах різного профілю.
 3. Проведення навчальних семінарів і бізнес-тренінгів.
 4. Видавнича діяльність: МІС видає 5 офіційно зареєстрованих наукових і науково-практичних міжнародних журналів, що реферуються.
 5. Розробка педагогічних методик на базі теорії і практики соціоніки.
 6. Розробка нових принципів і методів реклами і маркетингу.
 7. Пропаганда і розповсюдження соціонічних знань, координація досліджень з соціоніки та суміжних напрямків.
 8. Розвиток теоретичних основ соціоніки як теорії інформаційного метаболізму і методології її використання як інструменту в гуманітарних і природничих науках.
 9. Розробка моделей індивідуальної та інтегральної (в тому числі соціальної, або социєтальної) психіки, інформаційних аспектів її взаємодії з навколишнім світом.
 10. Вивчення психоінформаційних типів особи та інтертипних відношень.
 11. Вивчення соціально-політичних та історичних процесів в світі.
 12. Аналіз ментальності етносів і держав (етносоціоніка, інтегральна соціоніка), ідеологічних, філософських і релігійних систем.
 13. Теоретичне і практичне вивчення психічних феноменів в рамках нового напряму — фізики свідомості.
 14. Вивчення трансперсональної сфери психіки.

Міжнародний інститут соціоніки випускає науково-практичні журнали «Соціоніка, ментологія і психологія особи», «Менеджмент і кадри: психологія управління, соціоніка і соціологія», «Психологія і соціоніка міжособових стосунків» та іншу літературу в цій галузі.

МІС має багатолітній досвід практичної роботи з крупними управлінськими і виробничими колективами, особливо в Росії і на Україні. У цій роботі використовуються новітні технології, засновані на досягненнях соціоніки, психології і комп'ютерного моделювання —

S-технологии

Вони дозволяють моделювати ситуацію в колективі і прогнозувати результати перестановок, реорганізацій, заповнення вакансій.

 
Адреса: Міжнародний інститут соціоніки,
вул. Мельникова, 12, м.Київ-50, 04050, Україна
Для писем: Міжнародний інститут соціоніки,
а/с 23, м.Київ-206, 02206, Україна
тел/факс: (+38044) 558-09-35
e-mail: 123@socionic.info