Міжнародна Вчена Рада з соціоніки

Завдяки інтенсивному розвитку теорії інформаційного метаболізму індивідуальної і соціальної психіки - соціоніки - з'явилася велика кількість наукових робіт багатьої дослідників в цій області. Принципи та підходи соціоніки отримують міжнародне визнання і викликають великий інтерес міжнародного наукового співтовариства. Виникла необхідність у розгляді та оцінці робіт в цій галузі з присвоєнням кваліфікаційних ступенів доктора філософії, магістра та бакалавра, для чого 15 березня 2006 було створено Міжнародну Вчену Раду з соціоніки у складі:

 • О.В.Букалов (голова), доктор філософії в галузі соціоніки, доктор філософії в галузі психології (Київ);
 • Г.Д.Бердишев, доктор біологічних наук, доктор медичних наук, професор (Київ);
 • Г.К.Букалов, доктор технічних наук (Кострома);
 • О.А.Донченко, доктор соціологічних наук (Київ);
 • Л.І.Конопальцева, доктор філософії (Київ);
 • Л.Ф.Мараховский, доктор технических наук (Киев);
 • В.П.Олійник, доктор фізико-математичних наук, професор (Київ);
 • Ю.И.Саєнко, доктор економічних наук, професор (Київ);
 • Г.Р.Рейнін, доктор філософії в галузі соціоніки, доктор філософії в галузі психології (Санкт-Петербург);
 • К.І.Чурюмов, доктор фізико-математичних наук, професор;
 • С.И.Чурюмов, доктор філософії в галузі психології.

Міжнародна Вчена Рада з соціоніки на основі положення про Вчену Раду ухвалила:

 1. Організувати присудження наукових ступенів і звань особам зі ступенями і званнями і висококваліфікованим фахівцям, що мають міжнародне визнання, по градаціях, в умовній порівнянності до загальносвітової практики, в області соціоніки.
 2. Визначити, що Вчена Рада присвоює такі наукові ступені і вчені звання:
  a) бакалавр;
  b) магістр;
  c) доктор філософії.
  Наукові ступені можуть присуджуватися претендентам як шляхом захисту дисертаційних тем, так і за сукупністю робіт і діяльності, що є результатом теоретичних і практичних розробок.
 3. Претенденти представляють в двох примірниках наступні документи:
  a) заяву на ім'я Вченої Ради;
  b) заповнену облікову картку;
  c) список наукових праць (статей, звітів по НДДКР, доповідей, винаходів);
  d) копії дипломів про закінчення вузів, присудження наукових та академічних ступенів, атестати про вчені звання;
  e) за необхідності додаються додаткові матеріали (копії сертифікатів, довідок і т.п. документи), що свідчать про внесок, рівень наукових досягнень здобувача і міру їхнього визнання.
 4. Претендент оплачує витрати по проведенню експертизи, захисту та оформлення дисертації, а також оформлення посвідчення відповідно до встановленого тарифу.
 5. При поданні робіт на здобуття наукових ступенів повинні бути виконані наступні вимоги:
  5.1. Ступінь бакалавра присуджується фахівцям, що написали і захистили кваліфікаційну роботу і склали іспит.
  5.2. Ступінь магістра присуджується фахівцям, які мають не менше 5 друкованих наукових робіт з соціоніки, успішно працюють в області соціоніки, регулярно беруть участь в конференціях з соціоніки, які склали іспити і представили дисертаційну роботу.
  5.2. Ступінь доктора філософії (Doctor of Philosophy) присуджується фахівцям в області соціоніки, які мають не менше 25 друкованих наукових робіт, ведуть дослідницьку, консультаційну та викладацьку діяльність в області соціоніки, регулярно беруть участь в конференціях з соціоніки, представили автореферат і успішно захистили дисертацію. Замість дисертації можливе подання наукової монографії. Ступінь доктора філософії за рішенням Вченої Ради може бути присуджена за сукупністю робіт.

Рішенням Міжнародної Вченої Ради від 23.03.07 її склад був розширений і до нього увійшли:

 • Віктор Володимирович Гуленко
 • Григорій Олександрович Шульман
 • Володимир Давидович Єрмак
 • Ольга Богданівна Карпенко
 • Галина Вікторівна Чикирисова
 • Ігор Юрійович Литвиненко
 • Валентина Василівна Мегедь
 • Анатолій Олександрович Овчаров
 • Тетяна Миколаївна Прокоф'єва
 • Олена Андріївна Удалова.

Рішенням Міжнародної Вченої Ради від 14.09.11 до її складу увійшли:

 • Яків Олександрович Дубров
 • Олександр Павлович Тихонов.

Кожен, хто працює в області соціоніки, має друковані праці і володіє належною кваліфікацією, може направити документи до Міжнародного інституту соціоніки для розгляду і присвоєння кваліфікаційного ступеня. В силу того, що у Вченій Раді представлені найрізноманітніші напрямки та школи, вона у змозі об'єктивно оцінювати праці претендентів.

Школи, клуби, асоціації та інші організації соціоніків на місцях можуть рекомендувати своїх представників як претендентів.

Списки: