Застосування соціоніки

СОЦИОНИКА

Зміст

Для керівників і ділових людей
Формування колективів під задані цілі, підбір кадрів
Виборчі технології, політологія і этносоціоніка
Пізнання людиною самого себе і своїх стосунків з навколишніми людьми
Як знайти супутника життя?
Вчителям і батькам
Вибір професії
Для винахідників
Соціоніка в медицині
Соціоніка для Вас!

 

Для керівників і ділових людей

Навчившись визначати психологічні типи, бізнесмен отримує цілий арсенал інструментів для ефективної діяльності. Так, знання суггестивної функції типа дозволяє тонко і дуже ефектно переконувати співбесідника. Знання сильних і слабких сторін своїх співробітників допомагає щонайкраще організувати роботу, зформувати згуртовані і працездатні колективи. Обстеження методами соціоніки дозволяє оцінити потенціал фірми як єдиної психоінформаційної системи і прогнозувати її розвиток.

Підприємцям, менеджерам, керівникам підприємств знання основ соціоніки дає можливість:

— глибоко розуміти партнерів і правильно вести ділові переговори;
— передбачати дії конкурентів;
— вести ефективну рекламну діяльність;
— з нової точки зору аналізувати політичні події.

Зміст

 

Формування колективів під задані цілі, підбір кадрів

Кожний тип особи має схильність до певних видів діяльності, є для них як би природженим фахівцем: один - фантазер і генератор ідей, інший - тверезий реаліст і скептик; один - фахівець із створення комфорту, інший - боєць, незамінний в екстремальних ситуаціях. Тому залежно від цілей, які стоять перед колективом, необхідне поєднання носіїв певних типів особи. У соціоніці розроблені методи формування таких колективів.

Для груп, що працюють тривалий час в обмеженому просторі, наприклад, екіпажів кораблів, літаків, полярних і космічних станцій, набуває величезного значення персональна сумісність.

Для соціоніки персональна сумісність є найбільш розробленою і перевіреною областю. Саме тут її вживання найефективніше і надійно.

Зміст

 

Виборчі технології, політологія і этносоціоніка

Описуючи політичних лідерів методами соціоніки, можна багато що сказати про їхні стилі дій і мотиви, прогнозувати їх сумісність з іншими політиками і відношення до різних ідеологій.

Розуміння національного характеру, ментальності етносу, регіону, міста, будь-якого цілісного колективу людей дає можливість оцінити шанси політиків і реакцію виборців на ті або інші дії під час виборчої кампанії.

Соціоніка є ефективним інструментом у виборчих технологіях.

Зміст

 

Пізнання людиною самого себе
і своїх стосунків з навколишніми людьми

Розібравшись в соционічній структурі своєї психіки, людина отримує можливість усвідомлювати, а значить і контролювати, свій стан і свої вчинки. Якщо у Вас виникла роздратованість, відчуття дискомфорту, Ви зможете виявити їх приховані причини. Розуміння причин дозволить ліквідувати джерело дискомфорту або віддалитися від нього, а у багатьох випадках для того, щоб заспокоїтися, достатньо лише усвідомлення того, що відбувається з Вами.

В спілкуванні з людьми Ви зможете розрізняти, де має місце зла воля, а де просто персональна несумісність і специфіка поведінки типа особи, на яку не варто ображатися. Пізнання себе і інших дозволить не розпилятися на дріб'язкові конфлікти, пов'язані з психологічним нестикуванням, а діяти "за великим рахунком".

Ви зрозумієте, як з конкретною людиною можна жартувати, що її цікавить, де на неї можна покладатися, а де їй потрібно допомогти. Ви зможете оточити себе людьми, з якими буде комфортно і спокійно як в роботі, так і на відпочинку. Якщо Ви керуєте людьми, то у Вас не виникатиме питання, кому яку роботу доручити, щоб досягти максимального ефекту.

Соционічне мислення дає людині можливість відчувати себе упевнено

Зміст

 

Як знайти супутника життя?

Сім'я - найбільш яскравий приклад, коли людям доводиться спілкуватися постійно, причому більший час в замкнутому просторі, коли збільшити психологічну дистанції дуже важко. Саме тут персональна сумісність найбільшою мірою визначає, чи зможуть партнери досягти родинного щастя.

Соціоніка допоможе Вам розпізнавати людей, сумісних з Вами у багатьох відношеннях, у тому числі, психологічно і сексуально.

Зміст

 

Вчителям і батькам

Соціоніка надає педагогам всі підстави для успішного впровадження в практику індивідуалізованого і профільного навчання школярів і студентів, яке найточніше відповідає здібностям і можливостям кожного.

Учбові групи, сформовані методами соціоніки, по успішності перевершують звичайні групи.

Соціоніка допомагає батькам краще розуміти своїх дітей, а дітям - батьків.

Ви зможете вже в найранішому віці побачити в дитяті його таланти і здібності, щоб їх розвинути і реалізувати.

Зміст

 

Вибір професії

Якщо людина діє за своїми сильними функціями, то у неї все виходить ефективно і вона працює із задоволенням. Якщо ж її діяльність вимагає використання в основному слабких функцій, то людина швидко втомлюється, виникають неврози, незадоволення життям і навіть психосоматичні захворювання.

Соціоніка дозволяє правильно орієнтувати молодих людей у виборі професії, в якій вони не лише знайдуть задоволення, але і зможуть досягти видатних результатів.

Зміна роботи і перекваліфікація в зрілому віці - це часто трагедія. Стереотипи і психологічні установки утрудняють людині пошук нової діяльності.

Соціоніка допоможе людині знайти справу до душі.

 

Для винахідників

Соціоніка дозволяє збирати творчі групи винахідників, в яких природним чином відбувається "мозковий штурм".

Ви зможете вирішувати будь-які проблеми.

Зміст

 

Соціоніка в медицині

Знання механізмів дії на типа інформаційного метаболізму дає можливість значно підвищити ефективність цілого ряду лікувальних процедур, пов'язаних з навіюванням. Наприклад, соціоніка вже успішно використовується для лікування алкоголізму.

Підбір хворих в палатах лікарень, санаторіїв і тому подібне по соционическим методиках дозволяє значно підвищити ефективність лікування і прискорити процес одужання.

 

Соціоніка для Вас!

— знання себе і інших;
— уміння усувати конфлікти і налагоджувати стосунки;
— успіх на роботі і в бізнесі;
— новий погляд на політику і національні процеси.

Зміст